fbpx

Ochrana osobních údajů

New Space Technologies (dále jen „NST“) v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

NST, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Případnými příjemci osobních údajů mohou být naše spřízněné společnosti uvedené na stránce  http://czechoslovakgroup.cz/nase-spolecnosti.

NST dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů NST, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mail: info@newspacetechnologies.cz
Adresa: Zerzavice 2146
686 01 Staré Město

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji

Typ dokumentu: pdf | velikost: 188 kB