fbpx

PALIVOVÉ A CEJCHOVACÍ VOZÍKY

NST-DN1600TC

Účel zařízení:  Zařízení je přípravek Tankovací a zkušební agregát
pro cejchování palivoměrů při údržbě letadel. 
Zařízení může být
použito pro přepravu paliva na mezinárodních komunikacích (ADR).
Funkce zařízení:  Tankování se prování klasickým způsobem postupným 
do nádrže letounu s automatickým odečítáním paliva. Cejchování palivoměrů
se provádí postupným vypouštěním resp. vysáváním paliva z nádrží letounu
do nádrže zařízení a odečítáním vypuštěného paliva. Zařízení je vybaveno
soustavou kohoutů umožňující nastavení těchto funkcí:
 

 • plnění nádrží letounu,
 • vypouštění nádrží letounu – vysávání čerpadlem zařízení a
 • vypouštění zbytku paliva z nádrž zařízení
Parametry zařízení:
 • Objem nádrže:                                  1600 l (tj. 1300 kg paliva)
 • Použitelnost pro palivo:                 Letecky petrolej (Jet Fuel, kerosin)
  • JET A, JET A1 dle ASTM D1655-89 nebo DERD 2494
  • PL-6, PL-7 dle PND 25005-76, 92
  • PSM 2 dle PN-86/C-96026T-1, TS-1, RT dle ST SEV 5024-85
   nebo GOST 10227-86 nebo CSN 656520
 • Možnost přimíchávání aditiv do paliva plnícím otvorem nádrže;
 • Měrná tyč výšky hladiny v nádrži v cm, na přání cejchována v litrech
 • Potrubí a připojovací hadice Js 16
 • Čerpadlo s by-passem
  • Výkon čerpadla                 72 l/min
  • Napájení                             230 VAC
  • Hlavní vypínač (Master switch) na ovládacím panelu
 • Filtr Faudi VFC-1/355-10
 • Průtočné měřidlo paliva s kalibračním protokolem
 • Výdejní pistole s hadicí na navijáku
  • Hadice                             DN 19
  • Délka hadice                 15 m
 • Agregáty, výdejní soustava, připojovací hadice a ovládací
  panel v uzamykatelné skříni;
 • Podvozek s parkovací brzdou a s ojí pro vlečení
  • závěsné oko DIN 40
  • výška závěsu 480 mm
  • opěrné kolečko,
  • výklopné opěrné nohy
POPIS ZAŘÍZENÍ:
 • Přípravek sestává z těchto hlavních částí:

  • nádrž s vnitřními vlnolamy,
  • měření výšky hladiny paliva v nádrži (měrná tyč);
  • čerpadlo,
  • filtr,
  • výdejní souprava s průtokoměrem,
  • sací a vypouštěcí potrubí;
  • soustava potrubí a kohoutů pro nastavení požadované funkce zařízení,
  • připojovací hadice s koncovkami k vypouštěcím ventilům nádrží letounu,
  • podvozek s ojí a parkovací brzdou pro manipulaci s přípravkem ve výrobní nebo opravárenské a údržbové organizaci.

Fotografie Palivového vozíku

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Zerzavice 2146
686 01 Staré Město

Email: info@newspacetechnologies.cz
Telefon +420 602 749 317

New Space Technologies s.r.o. je zapsána v rejstříku firem spravovaného Krajským soudem v Brně, sekce C, klauzule 96819. Registrační číslo organizace: 019 54 717.